Njut av dessa metafysiska filmbeskrivningar översatta till svenska från The Movie Watcher's Guide to Enlightenment, vår sökbara online-databas med över 400 metafysiska återblickar ur de bästa andliga filmerna för Uppvaknade.


The Adjustment Bureau The Adjustment Bureau, Movie Watcher's Guide to Enlightenment

Metafysik, Tankens kraft

Vår värld har många dörrar. Den Helige Ande vägleder oss genom dessa dörrar så att vi kan återvända till vårt sanna hem. Det är förvirrande, skrämmande och begränsande att tro på en yttre värld som har makt över en. Tankar av tvivel manifesteras alltid. Egot justerar tillvaron för att hålla fast vid sin plan. När planer lämnas över till Anden justeras varseblivningen, vilket leder till sann tillfredsställelse.

Heliga möten är Andens ersättning för begär efter saker i världen. De erbjuder en upplevelse av kontrast som låter sinnet nå högre och högre mot vad det verkligen vill ha. David Norris springer ideligen ihop med sin mäktiga följeslagare, Elise. Deras möten fyller det tomrum som han försökt fylla genom strävan efter att bli senator. De hjälper honom att göra ogjord tron på offer: uppfattningen att han måste offra vad hjärtat verkligen önskar för att uppfylla sin funktion.

Alla projicerar sin egen tro på ”the Chairman” (Gud). Man försöker förstå och uppfylla Hans önskningar så som man själv uppfattar dem. Dock måste vanor, strukturer och uppfattningar som har tjänat väl slutligen släppas och lämnas bakom, för att man ska kunna nå den mer storslagna upplevelsen av Gudomlig Kärlek. Norris bestämmer sig i slutänden att gå bortom alla försiktighetsåtgärder och öppnar dörren i sitt hjärta som leder raka vägen till Källan. Alla tvivelstankar försvinner genom villigheten att släppa taget om allt utom kärleken.Slumpen spelar aldrig en roll, och offer är aldrig nödvändigt. Allting är en del av Andens plan för att väcka sinnet till sin Sanna Identitet som är långt bortom världens mest upphöjda positioner. (Rekommenderad läsning: EKIM, Handledning för Lärare, H-4.I.A, paragraf 4 och 5).


Evan Almighty Evan Almighty, Movie Watcher's Guide to Enlightenment

Klassiker för vägledning och visshet

Minnet av Gud återvänder genom ett noggrant följande av Hans vägledning, även om detta innebär en total avveckling av de planer och ambitioner som kommer från en låtsas-identitet. Det ständiga fokuset på kroppens utseende, karriär och image måste sköljas bort. Vad skulle bättre kunna åstadkomma detta än en störtflod av instruktioner och stödjande symboler; en förberedelse för Översvämningen av Guds Flödande Kärlek. Men om de Givna instruktionerna inte följs, blockeras upplevelsen av harmoni, enhet och Kärlek från medvetandet.

Evan Baxter har precis blivit befordrad till senator men hans ambitioner att förändra världen hindrar honom från att se de möjligheter till förening han har mitt framför näsan. Som svar på en bön till Gud får Evan oväntad hjälp, men till en början har han stort motstånd mot att acceptera den klara och tydliga Vägledning han tar emot. Som så ofta är fallet på den andliga resan visar Evan’s familj varken stöd eller förståelse i denna process – i stället upplever de upplösningen av hans gamla självbild som skrämmande och regressiv. Så småningom lämnar Evan skammen över kommunikationen med Gud bakom sig och delar offentligt vad Gud har talat om för honom, vilket leder till att familjen lämnar honom.

Då Evan lyssnar till sitt inre Kall och trofast följer Vägledningen får han mer hjälp än vad han någonsin kunnat hoppas på. Snart kommer Evans familj tillbaka, redo att helt och fullt stödja honom och att förenas med honom i glädjen av ett delat Syfte. Resultatet som kommer av förening och tillit till vad som sker är mirakulöst. Tack vare tilliten och villigheten att noggrant följa vad som Givits kan dansfesten börja! Är du redo för ett mirakel? Är du redo för Kärlek?

 

Circle of Support Join Now Banner