Filmanmeldelser oversatt til norsk fra The Movie Watcher's Guide to Enlightenment. Vår online søkbar database med over 400 metafysiske anmeldelser av de beste åndelige filmer for oppvåkning.


The Legend of Bagger VanceThe Legend of Bagger Vance, Movie Watcher's Guide to Enlightenment

Klassisk for Veiledning

Dette er en historie om tillit og det å være villig til å motta og å akseptere Veiledning og Kjærlighet. Randolph Junuh er av den misoppfatning av livet og har dype følelser av uverdighet. Ånden når han gjennom hans bakgrunn som tiltrekker han som han er fortrolig med. Metaforen "you have lost your swing" er metaforen for "you have forgotten who you are." Ånden bruker golf som et bakteppe for oppdagelsen av den ekte sving, som involverer å trå ut av rollen som golfspiller og bare la svingen finne han.

Veien tilbake til virkelig erindring kommer gjennom sammenkomster(joining), fordypelse i tillit, og lytte til Veiledning i det man bruker lærte ferdigheter og evner. Det er mulig å ga hinsides alt lært til en opplevelse av harmoni med alt som er. Veien til helbredelse er den av integritet. Møte sine "demoner" fra fortiden tillater en å komme i gang med spillet.

Muligheten er alltid den av tilgivelse av all tvil, frykt og begrensninger og å tillate den Virkelige Deg å Skinne gjennom. Så fort man ser glimt av det meningsløse med verden, har leksjonene om den indre oppdagelse begynt. Men målet med tilgivelse er å se det falske som falskt slik at den Ekte Mening fra Ånden kan aksepterert Slik som Den Er. Engelen viser seg i form som Svar til hjertets bønn. Engelen er standhaftig i sitt Formål om løslatelse. Og engelen vil forbli til læren kan aksepteres og anvendes. All Ære til Gud for Oppvåkningens Guddommelige Hjelp!


As It Is in HeavenAs It Is in Heaven, Movie Watcher's Guide to Enlightenment

Klassisk for private tanker, Relasjoner og helbredning

Denne hjerteåpnende filmen ristet liv i Sverige og Tyskland da den kom ut på kino. Skrevet og regissert av en mesterlig filmskaper, og Et Kurs i Mirakler- student,.Denne brilliante filmen er åpenbart orkestrert av Ånden. Det er en historie om en kjent motløs komponist som føler seg kallet til å lage musikk som kan åpne menneskers hjerter. Han innser derimot at hans eget hjerte er lukket. Dypt innvendig skjønner han at han kan ikke flykte fra helbredelsen. Det lokale koret tar han til seg som sin leder og oppdager uforvarende styrken  i å la skulte tanker og følelser komme frem i lyset. Uro ser ut til å bryte ut når harmoni og samhørighet erstatter det rigide og begrensende.

Egoet vil at alt skal forbli som det var: Det bruker bedrageri og tro på synd for å opprettholde kontroll. Men Ånden vet at "det finnes ingen synd" og gir ikke gamle tilstander og betingelser stå i veien for å åpne opp en ny måte å leve på. Overgrep, frykt for intimitet, sjalusi, kontroll og konkurranse må alle komme frem i lyset slik at sangen blir til en stemme.

 

Circle of Support Join Now Banner